Alergia na mleko

Mleko krowie zapewniają prawidłowy rozwój układu kostnego u dzieci. Jednak nie wszystkie dzieci mogą spożywać mleko. Jego spożywanie uniemożliwia alergia na białko mleka krowiego, która jest najczęściej występującą postacią alergii na pokarmy.

Najczęściej z tego rodzaju alergią spotykamy się w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. Uczulenie to ustępuje przeważnie około 2-3 roku życia.

Objawy kliniczne alergii są różnorodne i mogą dotyczyć wielu narządów i układów. Najczęstszymi objawami są: wypryski niemowlęce, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy czy też atopowe zapalenie skóry. Mogą pojawić się także objawy astmy, nawracającego zapalenia oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, ucha środkowego i krtani, biegunka, nudności, wymioty, kolka brzuszna, obfite ulewanie, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaparcia.

Alergia na mleko krowie może doprowadzić do wielu powikłań, takich jak niedokrwistość, zaburzenia w odżywianiu i wzrastaniu, upośledzenie uwapnienia kości, niepokój, pobudzenie i drgawki, gorączka, a także wiele innych powikłań, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie.

Wstrząs anafilaktyczny występuje czasem u dzieci, które, karmione wcześniej piersią lub mieszankami mlekozastępczymi, nagle zaczęły być karmione krowim mlekiem. Wstrząs objawia się obrzękiem warg, języka i krtani, skurczem oskrzeli, dusznościami, pokrzywką występującą na skórze, pogorszeniem stanu ogólnego dziecka, spadkiem ciśnienia krwi, utratą świadomości, zapaścią, drgawkami i może doprowadzić nawet do zgonu dziecka.

By rozpoznać alergię na białko zawarte w krowim mleku, należy przede wszystkim obserwować dziecko czy nie występują u niego jakieś objawy po spożyciu mleka. Następnie przeprowadza się badania i testy alergiczne, które jednoznacznie potwierdzą lub odrzucą hipotezę o alergii.

Leczenie takiej alergii polega przede wszystkim na eliminacją mleka krowiego z diety dziecka, w skrajnych przypadkach, gdy karmione jest ono piersią, także z diety matki. Można także wprowadzić dziecku mieszanki eliminacyjne: hydrolizaty kazeiny lub białek serwatkowych mleka, albo preparaty sojowe.

Leczenie farmakologiczne polega zwykle na podawaniu leków, które mają opanować objawy alergii.